entertainment

Brexit – Co dalej ze sprzedażą na eBay

Rynek Brytyjski dla wielu sprzedawców eBay jest niezwykle ważnym i dochodowym rynkiem. Pojawią się coraz więcej  informacji, jak będzie wyglądał przepływy towarów do UK.

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać nowy model naliczania podatków importowych, aby zapewnić takie same traktowanie towarów z zewnątrz i z Wielkiej Brytanii.
– Zostanie zniesione obowiązujące obecnie zwolnienie z VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości do 15 GBP.
– eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT od towarów o wartości do 135 GBP importowanych do Wielkiej Brytanii i sprzedawanych konsumentom.
– Jeśli sprzedawca jest firmą spoza Wielkiej Brytanii, a towary znajdują się już na terenie Wielkiej Brytanii, eBay pobierze i odprowadzi VAT za towary sprzedawane klientom w Wielkiej Brytanii.
– Jeśli kupujący jest firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii i poda ważny numer podatnika VAT, obowiązek zapłacenia VAT zostaje przeniesiony na klienta będącego firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii.
– Wszyscy sprzedawcy będą zobowiązani do podawania ceny brutto i osobno stawki VAT w ofertach sprzedaży wystawianych w Wielkiej Brytanii, co umożliwi nam określenie i pobranie odpowiedniej kwoty VAT od konsumentów.
– Wszystkie ceny będą uwzględniały podatek VAT obowiązujący w Wielkiej Brytanii. W przypadkach, w których eBay ma obowiązek pobierania i odprowadzania VAT, wartość tego podatku będzie podawana osobno na etapie realizacji transakcji.