uncategorized

VAT od importu usług

Od 1 lipca 2021 r. Unia Europejska wprowadza znaczące zmiany dotyczące pobierania VAT od importu do UE, dostaw na terenie UE przez sprzedawców spoza UE oraz dostaw międzynarodowych w obrębie UE.
Zostanie zniesione obecne zwolnienie z VAT od towarów importowanych do UE o wartości do 22 EUR.
eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT od towarów o wartości do 150 EUR importowanych do UE i sprzedawanych konsumentom.
W przypadku towarów, których sprzedawca jest firmą spoza UE, ale towary znajdują się już na terenie UE, eBay pobierze i odprowadzi VAT od sprzedaży towarów klientom w krajach UE oraz od sprzedaży międzynarodowej w ramach UE.
Zostaną zniesione obowiązujące obecnie progi wartości sprzedaży między krajami Unii Europejskiej.
Wszyscy sprzedawcy będą zobowiązani do podawania ceny brutto i osobno stawki VAT w ofertach wystawianych w UE, co umożliwi nam określenie i pobranie odpowiedniej kwoty VAT od konsumentów.
Sprzedawcy z UE osiągający roczne obroty powyżej 10 000 EUR z całości sprzedaży międzynarodowej w ramach UE, będą musieli naliczać podatek VAT obwiązujący w kraju, do którego wysyłają towar.
Zalecamy sprawdzenie, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoją działalność, i przygotowanie się na nie. W przypadku pytań dotyczących zobowiązań podatkowych zalecamy kontakt z doradcą podatkowym.