uncategorized

Reklama na Amazon najważniejsze pojęcia

Jeśli chcesz, żeby twoja kampania reklamowa, przyniosła najlepsze efekty, musisz o nią dbać. Nawet tak sprytne algorytmy, jak te amazona, mogą pobłądzić. Nie wystarczy więc dobra konfiguracja kampanii reklamowej. Portal reklamowy amazona dostarcza nam dużą ilość danych, które pozwalają na optymalizowanie kampanii.

Amazon ads portal

Na portalu amazon ads możemy odczytać podstawowe dane dotyczące konta reklamowego. Dane mają możliwość spersonalizowania widoku. Najistotniejsze dla nas wskaźniki zostaną nam pokazane w wybranym ujęciu czasowym. Zobaczymy zarówno liczbową reprezentację wyników, jak i ich graficzne przedstawienie. Analiza tych danych pozwoli nam szybko zorientować się, jaki jest ogólny stan naszych kampanii reklamowych. Jakie przynoszą dochody, jakie generują koszty, jaki jest poziom zainteresowania klientów i ile średnio płacimy za kliknięcie.

Amazon PPC podstawowe pojęcia – Analizując szczegółowo kampanie i ich wyniki mamy do dyspozycji wiele wskaźników. Właściwa interpretacja wyników pozwoli nam na zwiększenie sprzedaży na amazon.

Type

Typ kampanii – kampania produktowa lub kampania brandowa. Kampania kierowana automatycznie lub manualnie. 

 

Campaign bidding strategy

Sposób ustalania stawek za reklamy na podstawie celu kampanii. Strategię ustalania stawek można zmienić w dowolnym momencie na stronie ustawień kampanii. Dostępne tylko w kampaniach produktów sponsorowanych.

 

Impressions

Wyświetlenie następuje za każdym razem, gdy wyświetla się reklama. Dane o wyświetleniach to łączna liczba wyświetleń reklamy użytkownikowi. Amazon podaje łączną liczbę wyświetleń dla każdej kampanii i celu.

 

Top-of-search impression share (IS)

Udział w wyświetleniach na górze wyszukiwania. Wskaźnik mierzący odsetek wyświetleń na górze wyszukiwania uzyskanych przez kampanię w stosunku do wszystkich wyświetleń na górze wyszukiwania. O kwalifikowalności do wyświetlenia decydują różne czynniki, w tym stan kampanii. Te dane dostępne są dla ostatnich 90 dni. Aktualizacja danych może potrwać do 12 godzin.

 

Clicks

Kliknięcie zliczane jest zawsze wtedy, gdy kupujący kliknie na reklamę. Amazon podaje całkowitą liczbę kliknięć dla każdej kampanii, grupy reklam i celu.

 

Clickthrough rate (CTR)

Współczynnik określający, jak często kupujący klikają reklamę, gdy jest ona wyświetlana. CTR jest wskaźnikiem przedstawianym dla każdej kampanii i słowa kluczowego. CTR jest obliczany jako kliknięcia podzielone przez wyświetlenia.

 

Spend

Całkowity koszt reklam.

 

Cost-per-click (CPC)

Średni koszt za kliknięcie reklamy. Ta metryka określa, koszt reklam umieszczonych na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, na podstawie liczby kliknięć, jakie otrzymuje reklama. Oblicza się ją dzieląc całkowite wydatki przez całkowitą liczbę kliknięć.

 

Orders

Liczba zamówień Amazon złożonych przez kupujących po kliknięciu reklamy. Aktualizacja danych dotyczących zamówień może potrwać do 12 godzin. W rezultacie, dane zamówień mogą być opóźnione.

 

Sales

Sprzedaż to całkowita wartość zakupów przypisanych do reklam.

 

Advertising cost of sales (ACOS)

ACOS to procent bezpośredniej sprzedaży, którą udało się uzyskać dzięki kampaniom reklam sponsorowanych. ACOS jest obliczany poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydatków przez całkowitą wygenerowaną sprzedaż.

 

Return on ad spend (ROAS)

ROAS to całkowita sprzedaż produktu podzielona przez całkowite wydatki na reklamę. Jest reprezentowany jako liczba, którą interpretuje się jako wskaźnik, nie zaś jako procent.

 

Viewable impressions 

Szacunkowa liczba wyświetleń, które spełniają standardy Media Rating Council (MRC) dotyczące widoczności.

Stosując się do definicji MRC dla odsłony reklamy. Aby reklama została zarejestrowana jako obejrzana, co najmniej 50% reklamy powinno znajdować się w polu widzenia kupującego przez co najmniej 1 sekundę.

 

Cost per 1,000 viewable impressions (VCPM) 

Średnia kwota za każde 1 000 odsłon. Ta metryka dotyczy tylko kampanii z typem kosztu VCPM.

 

Raport Amazon Ads

Znakomitym źródłem danych są też raporty amazona, które pozwalają na zaawansowaną analizę wyników reklamowych. Wielość możliwości sprawia, że raportowanie to temat na osobny artykuł.

Jeśli potrzebujesz pomocy ekspertów do prowadzenia reklam ppc na Amazon, zapraszamy do kontaktu.